Souple …Pa mande m kont !

Nan mont mwen li sonnen deja 6 zè nan aprèmidi dimanch 12 oktòb 2014 sa. Kèk nyaj wondonmon pran pouse do solèy la, pou fè plas pou yon ti lapli yenyen. Men sa pa anpeche Lakou ka Monayis wete chapo byen ba pou salye moun ki soti tribòbabò pou patisipe nan dezyèm edisyon dimanch krik krak. Aktivite sa se youn pami  yon latriye lòt kap fèt nan okazyon Festi kreyòl, yon inisyativ Rasin Lespwa ak Kreyolab depi deja twa lane.

Anba gwo pye mango lakou a, yon ti van tou frèt tap karese fèy yo. Moun ki pat jwenn plas, te kouri pran refij yo sou tèt yon gwo pil wòch ki tou pre a. Yo pat vle pedi anyen nan evènman sa.  Eske lakou a ap domi. Se ak pawòl reveye nanm sa Jefte Thélisma animatè bibliyotèk la ta pral lanse gwo aktivite sa. Non lakou a pap domi. Se konsa, nan yon bèl anbyans, timoun, jennjan kou granmoun te rankontre pou rakonte listwa dyabbaka, listwa pastè kap chèche dechèpiye fidèl, listwa adelina bèl pase lalin,  listwa misye wa ki lanse pinga ak moun ki jwenn non twa pitit fi l yo, listwa malis ki yon lòt fwa, fè jwèt mètdam sou bouki pou volè bèl chodyè madanm li an, elatriye.

Jaklin komanse gen cheve blanch. Men li raple l : Nan lakou isit se te yon yon tadisyon lè m te jenn ti gengenn. Nanpwen dimanch aprèmidi timoun pat konn vin chita anba pye mango sa pou tire kont epi tande bèl listwa granmoun. Jouk jounen jodi m pa janm bliye sa, m konn pè kou sourit lè nou fin tande kont dyab sèt kòn nan lè m pral dòmi. “Sete tou labèlepòk kote ti jennjan ap vin kase bèl ti mo gangans nan zorèy nou apre yon lago kache nan moman plennlin.”

Jasmin gen 12 zan konsa, men sa pa anpeche l kwoke chòt tout la sosyete ki te rasanble nan lakou ka Monayis. Pèsonn pat ka reponn: M fèt sou tè m pè tè? Se ak de pla men yo te aplodi l lè yo aprann repons la se BATO.

Maryaj mizik/chan tradisyonel, blag ak tire kont sa rive kreye yon lòt fwa ankò anvi pou n rekonekte ak dantan nou. Chak moun ki tap kite lakou a, te gen nan bouch yo yon fraz oubyen yon pwovèb yo te aprann. Pyès nan yo pap bliye listwa moun fou ki t ap goumen ak yon kaka nen. Soti m manje w. Apre yon ti moman lizay pataj te jenjanm ak bobori, san bri san kont mwen pran wout tounen lakay mwen.

Max Grégory SAINT FLEUR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *