TROPIK 53 REKÒT KAFE

Written by on May 23, 2016

Jedi 11 dawout 7 è nan maten, m te deja nan ayeropòMiami pou ale dwat dirèk Okap Ayisyen pou’m al fete 53eme anivèsè Tropicana dayiti yon dyaz ke’m pote sou kè mwen. Vol la te rive Okap san reta, men nou te pase prèske de 2 zèd tan anvan nou jwenn malèt nou, yon gwo pwoblèmke ayeropò Okap la genyen, e ki merite yon solisyon prese prese.
Lè nou te resi soti, Jimmy Papouloutte ( batteur Tropicana ) te déjà pase anpil tan ap tann nou. Nou te presse paske Tropik tap jwe jou swa sa a nan Marchand Dessalines. 3h30 m te déjà nan bis la ak mizisyen yo , direksyion Marchand Dessalines. Vye wout, men bon jan anbyans anndan bis la , se te yon gwo plezi pou’m nan mitan tout gwo mizisyen sa yo kap pale de mizik , m pa bezwen di nou, m te nan bol grès mwen. Se la m konfime ke mizisyen Tropik yo se de vrè pwofesyonel . Mèsi ak Doyyy, Johnny, Met Babout ak Alex ki tap komante kèk mizik lòt dyazz, nan Bis la gen yon album Ska-shah kap woule, e devan Parisien e kap danse, souke men li.Li te 8h45 konsa lè Dyaz la rive an Marchand Desalines. Yo ti poz, pran yon ti manje.
A 10h15 mayestwo Blan lage ak Randevou Chanpèt, dife limen, ou ta di pa gen fatig telman dyaz la ap byen jwe. M tap mande koman mizisyen yo fè apre yon long wout epi pou pefomans yo san parey. Anpil moun te fè deplasman an , bèl bal , anpil animasyion . Apre minwi, nou te gen chans bay bal sa a live sou facebook bagay anpil fanatik te renmen. Men zafè entenèt ayiti se tèt chaje. Vè 3h05 bal fini. Nou repran wout pou nou tounen Okap. Nan bis la 90 pou 100 mizisyen ap domi. Pou-m repete Alex( Lekso ) injenyè son dyaz la« Objektif la kounye a pa lot bagay ke konsè 13 Dawout la ».. Li te 7 è 15 konsa lè nou rive Okap . Se te tan pou tout moun al repoze. Kom mwen te dwe al nan yon antèman papa yo zanmi mwen ki tap fet Yogann nan samdi 13 m te kite Okap vè 3 zè pm direksyon Yogann. Nan samdi apre anteman si la a m te tounen Okap paske m pat vle rate pou pyès moun Konsè 13 dawout la, yon bagay mwen pa viv depi 1996. Li te 8è diswa le-m rive nan Okap. Aayayayyayayayayay m pat pèdi yo yota nan konsè sa a, devan Sakrekè ranpli tankou ze. Trè ta nan aprèmidi Dyaz la te resevwa lèt yon mizisyen ki remèt demisyon, malgre kontretan sa a, sa pat deranje ni Dyazz la, ni piblik la, ni pèfomans Fize a. Bravo Tropik ! Gwo dyazz , rete gwo dyaz
14 Out randevou a sete nan Wanament. Li te 8 è lè mwen te rive nan Wanament ak kèk zanmi , fwa sa aa m pat ak dyazz la. Bèl wout pou rive Wanament, men wout la danje e mande pou pran anpil prekosyion paske san ou pa atann gen bèf kap travèse lari a. Ayibobo pou lapolis nasyonal nan zòn sa ki fè yon bèl travay , nou rankontre de patwouy lapolis ki kanpe nou byen sajman pou mande nou pou nou pridan paske gen bèf sou wout la. Bon travay, Good job guys.
Desideman, Wanament se peyi Tropik vre ! Depi nan rantre vil Wanament ou gentan santi fèt la, anpil moun, anpil animasyon. A 10h17 bal frape, , sou premye mizik la moun anvayi pis la, moun danse, moun kontan . Anmweyy anmwey viv Tropik ! M te gen chans tou kwaze ak yon gwo nèg nan fèt saa, yon gwo Fanatik Tropik ki se Smoye Noisy. Lendi 15 Dawou fèt Notredam, fèt Tropik la . A 5 è nan apremidi fanmi Tropik la te asiste yon mès nan Katedral Okap la. Fanmi an tal remèsye Bondye pou sa li fè pou Tropik pandan 53 zan e sal la kap kontinye fè pou lot ane kap vini yo.
Seriz sou gato a se te Gala anivèsè a ki te fèt nan aswè nan Tropicana Night-club. Night club la te klere klere, te dore pou fèt la . Mizisyen nou yo te tire ak kat epeng, fanatik yo te sou pik yo, tout moun te chèlbè. Sete yo manman gala, Tropik te depoze ak tout bèl hit li yo anvan yo pase mayòt la bay Bossa Combo pou fen sware sila a. M tap bliye di nan sware sila , Parisien Fils-Aimé te resevwa yon plak pou 50 an depi lap chante nan Tropik la .
Definitivman Tropik san rival. Avèk dènye album lan ki gen plizye hit la ladann tankou : « Bravo Tropik », « It’s so sweeet », « Bagay yo red », « Istwa damou », epi yon nou nouvo videyo pou mizik « Ayiti bel » la ke anpil moun deja konsidere kòm videyo ane a, Tropik demontre ke li se dyaz peyi a ki pi pèfoman e ki pi dous. Diaz kote tout moun jwen nan. Diaz ki ka fè zonbi nan bwa danse a. Bal Tropik yo toujou plen ak moun, pa mande’m pou ki ? Ou konnen deja, Diaz la dous.Nan yon peyi kote tout valè yo preske finn pèdi, eske li pa ta bon pou nou ta pran ekzanp sou Tropicana, pran Tropik la kòm Modèl.
53e anivèsè an fini , je nou deja brake sou 54e nan. M deja paka tann. Mèsi Tropik, si ou pat egziste ayisyen parey mwen yo ta fou lè move lavi ap maspinen yo, lè pwoblèm vle fini ak nou. Mèsi Okap, mèsi Ayiti, mèsi fanatik Tropik pou tout bèl souvni sa yo. Bravo Tropik, m swete nou plis lonjevite toujou ! .
GT


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


06AM Ibiza

Underground radio

Current track
TITLE
ARTIST

Radio Live

Radio Live