Ki wòl yon Pastè ?

par admin
34 vues

Mo Pastè nan grèk episkopos ki vle di ansyen ou yon pwofesè, yon Pastè se yon bèje. Nan Sòm 23 David tap pale koman letènel se bèje li. Pastè a li menm li gen yon twoupo lap mennen se sak fe li se yon bèje. 1 Pyè chapit 5 vèsè 2 a 4. Li di yon Pastè toujou dwe ap etidye la bib. Pi gwo wòl yon Pastè se anseye pèp li a , akwe fè, nwa mennen pèp la sou chimen limyè. li gen pou devwa veye sou nanm chak fidèl. paske gen anpil fo doktrin nan mond sa a nap viv lan. Wòl yon Pastè se mennen pèp la sou ray devlopman. Yon Pastè jwe yon wòl de konseye pou fidèl li yo tou. Yon vre Pastè dwe ankouraje fidèl li yo al lekol pou yo ka jwen levasyon , pou yo ka itil tèt yo ak kominote yo ye a. Yon Pastè dwe jwe yon wòl de saj pou ede fanmi yo, nan legliz . Yon Pastè gen plizyè chapo e jwe yon gwo wòl nan sosyete a. Pa bliye nan sosyete a legliz se denye rampa a e pa bliye gen ampil travay pou nou fè.

Rev. Steve Marc Arold Junior Oreus, Paste nan misyon Metodis nan eta konektiket ,

Paste an chèf nan legliz Sen Pòl ak Achidyak nan distri Connecticut la.

Vous pourriez aussi aimer

Laisser un commentaire