’’Randonnée’’ pou dekouvri bèlte yogann’’

par admin
199 vues

Nan lide pou kreye yon moman lwazi, raple sosyete a tradisyon yo ak dekouvri anpil bèl espas nan yogann.
TJKT; Travay Jèn yo konte nan tèt kole ak MAY Moun andeyò m ye te òganize nan jounen 5 Desanm 2021 an, yon gwo mache pwomennen nan divès lokalite nan seksyon mòn yo nan yogann.

Mache pwomennen sa te kòmanse a 9vè nan maten devan estann Rara Senterèz Matye nan seksyon Gran rivyè, pase bonyòt nan tèt mòn yo, jounen an t al bout souf li a 4 trè aprè midi nan vàn nan, yon baraj kote yo kapte dlo ki soti nan rivyè momans yo.

Dekouvri bèlte yogann, aktivite sila reyalize Chak 5 desanm pou make dat Kristòf kolon te dekouvri peyi ayiti.
Objektif prensipal la se moutre latriye bèl espas ki gen nan peyi a, ak raple istwa nou kòm pèp.

Aktivite sa marande ak pi bèl tradisyon nou yo, toutfwa te gen jwèt tradisyonèl yo tankou sote kòd ak yon pakèt lòt ankò.
Seriz sou gato a, sete yon seyans kesyon repons sou listwa ak jèn ki te la yo.
Se te yon maryaj lakilti ak ledikasyon nan yon anbyans Wololoy.

Pat sèlman gen sa, patisipan yo te manje bon jan manje Kreyòl ki soti nan zantray pwodiksyon lokal yo tankou , lam bannann patat ak aransèl avan menm yo t al benyen nan dlo rivyè a tankou jan sa te ye lontan.

Selon Gaëlle Félix, responsab TJKT redaksyon nou t ap kesyone, se yon gwo reyisit pou TJKT ak MAY.
Yo reyisi satisfè plis pase 100 moun ki te prezan.
Sa te mande yo anpil sakrifis, se ak yon santiman fyète lè y ap konstate kontantman ki te anvayi tout patisipan yo.

Responsab la nan okazyon an ki pwofite lanse yon mesaj pou Jenès la, kòmkwa ansanm nou ka fè anpil biten, ki ap benefik pou nou pou peyi nou.


Menmsi kontèks n ap viv la difisil, men nou gen wòl pa nou pou n jwe pou kontribye nan chanjman ak devlopman peyi a.
Nou dwe goumen pou n kenbe bèlte lakay nou, poze aksyon k ap fè fyète ak valè peyi a.

‘’Randonnée’’ aktivite pwomennen sa ki gen pou wè ak bèlte peyi a, espesyalman yogann se pou 5 Desanm Chak ane.

Kredi Imaj : Clay photographer, IMEDIADESIGNPHOTOGRAPHY ak legendary photography

J. Fevrius Gallardo CHARLES

Vous pourriez aussi aimer

Laisser un commentaire